Quản lý cơ sở

Bạn vào Menu Quản lý chung -> Quản lý cơ sở: Bạn có thể thêm bao nhiêu cơ sở tùy thích. Chú ý phần lịch, hóa đơn.... cũng được hệ thống lọc theo cơ sở. Khi gán cơ sở chính xác, bạn chỉ cần ngồi nhà hoặc đi du lịch cũng biết cơ sở A có bao nhiêu học viên đi học, cơ...

Quản lý nhóm

Bạn vào Menu Quan ly chung-> Quản lý nhóm  Nhập tên nhóm mới nếu bạn muốn tạo nhóm mới, Hiện chúng tôi để mặc định 4 nhóm gồm: Giáo viên, Học viên, Trợ giảng, Nhân viên. Bạn hoàn toàn có thể tạo thêm nhóm chi tiết hơn như Marketing, Quản lý.... Chú ý: Thiết lập...

Quản lý các gói học phí

Bạn nhấp vào Menu Quản lý chung->Quản lý gói dịch vụ Tạo các gói học phí mà bạn đặt cho trường học của mình. Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi tên mức thu chi trong gói học phí của trường học ( Trong trường hợp bạn muốn tăng học phí hoặc tăng giảm lương giáo...

 
Share This