Siêu khuyến mãi HÈ 2018

Siêu khuyến mãi HÈ 2018

Mùa Hè, mùa tuyển sinh dành cho các trung tâm Âm nhạc, ngoại ngữ 2018 đã bắt đầu. Các trung tâm Âm nhạc có lẽ đã lên hết các chương trình tuyển sinh, lên các chương trình Event dành cho các học viên của mình. Chính vì thế khối lượng công việc dành cho các nhà Quản lý...
Quản lý tài chính hiệu quả trong Trung tâm Âm nhạc

Quản lý tài chính hiệu quả trong Trung tâm Âm nhạc

Đối với các loại mô hình trường học, Quản lý tài chính trong Trung tâm Âm nhạc có lẽ là phức tạp nhất. Bởi lẽ các nguồn thu tại Trung tâm Âm nhạc khá lặt vặt, thường có nhiều các khoản thu khác nhau, nhiều thời điểm khác nhau.  Học phí: Trường một trung tâm Âm nhạc...
Quy tắc 5 giờ / tuần

Quy tắc 5 giờ / tuần

Trong bài báo “Malcolm Gladwell Got Us Wrong,” các nhà nghiên cứu về quy tắc 10.000 giờ cho rằng những ngành nghề khác nhau đòi hỏi thời lượng rèn luyện khác nhau để một cá nhân có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Nếu như quy tắc 10.000 giờ...
Call Now Button