Trang này giúp quản lý tất cả mọi thông tin về báo cáo tài chính, lợi nhuận sau lương, báo cáo lương, thành viên mới, thống kê học viên của giáo viên, kho và tài liệu,.. Để kiểm tra các thông tin về các báo cáo trên bạn click vào Menu báo cáo -> Báo cáo chung. Tại đây, bạn có thể xem chi tiết của từng báo cáo như:

  • Báo cáo tài chính giúp bạn thống kê toàn bộ doanh thu, chi phí, lợi nhuận của trường học. Bạn chỉ cần nhấn ” Chọn cơ sở, trạng thái và chọn khoảng thời gian” sau đó nhấn vào ô ” Tìm kiếm” để xem chi tiết dòng tiền của trường học.
  • Thống kê lợi nhuận sau lương giúp bạn nhanh chóng có báo cáo tài chính, lợi nhuận thông qua việc giảng dạy, lợi nhuận sau khi trừ lương giáo viên. Chi tiết đến từng giờ, từng ngày. Bạn chọn Cơ sở, khoảng thời gian -> Tính lợi nhuận (chỉ sau vài giây, lợi nhuận của từng giờ học đã được báo cáo cho bạn, vô cùng chính xác và tiện lợi).
  • Báo cáo lương là nơi tổng hợp tất cả các khoản lương mà trường học chi trả cho nhân viên. Để truy cập vào báo cáo lương bạn chỉ cần chọn Cơ sở, giáo viên và khoảng thời gian bạn cần tính lương -> Thống kê( hệ thống sẽ tự động update lương theo khoảng thời gian mà bạn chọn).
  • Thành viên mới giúp bạn quản lý và theo dõi chính xác được tất cả các thành viên mới trong trường học của bạn. Bạn chỉ cần chọn cơ sở, trạng thái và khoảng thời gian -> Thống kê. Hệ thống sẽ tự thống kê những thành viên mới trong khoảng thời gian mà bạn chọn.
  • Thống kê học viên của từng giáo viên giúp bạn nắm bắt số liệu cụ thể về học viên của từng giáo viên. Hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc phân bổ học viên cho từng giáo viên. Đồng thời luôn cập nhật được chất lượng đào tạo của từng giáo viên trong trường học của bạn chỉ với thao tác chọn cơ sở, chọn giáo viên -> Lọc học viên

Comments

comments

Call Now Button
Share This

Share This

Share this post with your friends!