Quên Word Excel đi- Quản lý trường học hoàn hảo với Easyschool.vn ( Phần 2)

Quên Word Excel đi- Quản lý trường học hoàn hảo với Easyschool.vn ( Phần 2)

Trong bài Quên Word Excel đi- Quản lý trường học hoàn hảo với Easyschool.vn Phần 1. Chúng tôi đã đưa ra những bất cập mà bạn gặp phải khi sử dụng Excel trong Quản lý trường học, Cơ sở giáo dục tư nhân, Trung tâm Âm nhạc…. Đó là những hạn chế, bất cập đương nhiên...
Quên Word Excel đi- Quản lý trường học hoàn hảo với Easyschool.vn ( Phần 1)

Quên Word Excel đi- Quản lý trường học hoàn hảo với Easyschool.vn ( Phần 1)

Trong những ngày đầu khởi nghiệp, có lẽ bất cứ trường học, Trung tâm Âm nhạc, ngoại ngữ, hay cơ sở giáo dục tư nhân nào cũng chọn giải pháp Quản lý cơ sở giáo dục của mình bằng Word Excel. Bởi lý do duy nhất: Excel miễn phí, dễ thao tác. Nhưng các bạn không biết rằng,...
Call Now Button