Để thiết lập Cấu hình Ảnh đại diện cho trường học của mình, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Click Menu Cấu hình -> Cấu hình -> Ảnh đại diện.

Bước 2: Tại Tab “Ảnh đại diện” ô nhập Logo( nên chọn ảnh .png size 100px *100 px. Logo này sẽ hiển thị trong các bảng biểu, hóa đơn, báo phí của bạn). Tại ô nhập Nhãn hiệu( nên chọn ảnh .png size 200px * 30px. Ảnh này sẽ hiển thị trên Head Menu của trang).

Comments

comments

Call Now Button
Share This

Share This

Share this post with your friends!