“Cấu hình kho” là nơi giúp bạn quản lý một cách tối đa và hiệu quả nhất các danh mục như kho, nhà cung cấp, danh mục sản phẩm, kích cỡ, màu sắc và đơn vị tính. Để bắt đầu cài đặt Cấu hình kho, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Quản lý kho:

Bước 1: Bạn click vào Menu quản lý kho -> Cấu hình kho -> Quản lý kho

Bước 2: Click vào ô “ Thêm mới” và điền đầy đủ các thông tin vào bảng cập nhật thông tin như: mã kho, tên , địa chỉ,…

Bước 3: Ấn “ Lưu” để hoàn tất.

 

 

Quản lý nhà cung cấp:

Để quản lý được các nhà cung cấp nguồn hàng cho trường học, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào Menu quản lý kho -> Cấu hình kho -> Quản lý nhà cung cấp

Bước 2: Click vào ô ” Thêm mới” và điền đầy đủ thông tin cho các nhà cung cấp như: tên, số điện thoại, mã số thuế,…

Bước 3: Ấn ” Lưu” để hoàn tất.

Quản lý danh muc:

Để quản lý được các danh mục sản phẩm trong trường học, bạn vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Bạn click vào Menu quản lý kho -> Cấu hình kho -> Quản lý danh mục

Bước 2: Click vào ô ” Thêm mới”  để nhập tên danh mục sản phẩm trong trường học của bạn

Bước 3: Ấn ” Lưu” để hoàn tất

Quản lý kích cỡ:

Để quản lý kích cỡ cho từng mặt hàng trong trường học, bạn vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Bạn click vào Menu Quản lý kho -> Cấu hình kho -> Quản lý kích cỡ

Bước 2: Click vào ô ” Thêm mới” để điền kích cỡ cho mặt hàng mà bạn quản lý trong trường học

Bước 3: Ấn ” Lưu” để hoàn tất

Quản lý màu sắc:

Để thiết lập quản lý màu sắc cho các mặt hàng trong trường học ( ví dụ như đàn Piano màu đen, trắng,…) bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn click vào Menu quản lý kho -> Cấu hình kho -> Quản lý màu sắc

Bước 2: Click vào ô ” Thêm mới” điền các màu sắc cho sản phẩm

Bước 3: Ấn ” Lưu” để hoàn tất

Quản lý đơn vị:

Để quản lý đơn vị tính cho các mặt hàng trong học, bạn vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Bạn click vào Menu quản lý kho -> Cấu hình kho -> Quản lý đơn vị

Bước 2: Click vào ô ” Thêm mới”  để nhập tên đơn vị cho mặt hàng mà trường bạn quản lý

Bước 3: Ấn ” Lưu” để hoàn tất

Sau khi lưu để hoàn tất, nếu muốn sửa bạn chỉ cần click vào biểu tượng ,nếu muốn xóa chỉ cần click vào biểu tượng . Sau khi sửa và xóa xong bạn chỉ cần ấn” Lưu” để thay đổi.

 

 

 

Comments

comments

Call Now Button
Share This

Share This

Share this post with your friends!