Để thiết lập quản lý gói dịch vụ bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Click vào cấu hình -> Học phí
Bước 2: Tại Tab này click vào “ Thêm gói dịch vụ” sau đó nhập đầy đủ các mục: Tên cơ sở (gắn cơ sở mà bạn muốn tạo, trong trường hợp học phí tại các cơ sở của bạn bằng nhau về giá hãy chọn “Tất cả” ), chọn Tiêu đề, Nhạc cụ mà bạn đã thiết lập trong quản lý nhạc cụ, chọn Màu đại diện cho gói học phí đó (chú ý nhập chính xác số tiền vào, tiền ra, và gắn vai trò cho dòng tiền trong gói học phí của bạn, hệ thống sẽ tạo báo phí, hóa đơn, tiền lương tự động theo các số liệu mà bạn đã nhập tự động).
Để thêm tiền vào và tiền ra bạn thực hiện theo các thao tác sau:
– Loại tiền -> Tiền vào -> Gõ số tiền ->Thêm mới
– Loại tiền -> Tiền ra -> Gõ số tiền -> Thêm mới
Bước 3: Chọn “ Lưu học phí” để hoàn tất.

Sau khi lưu để hoàn tất, nếu muốn sửa bạn chỉ cần click vào biểu tượng ,nếu muốn xóa chỉ cần click vào biểu tượng . Sau khi sửa và xóa xong bạn chỉ cần ấn” Lưu” để thay đổi.

 

Comments

comments

Call Now Button
Share This

Share This

Share this post with your friends!