Cấu hình Quản lý nhạc cụ là nơi bạn quản lý tất cả những loại nhạc cụ mà trường bạn đào tạo. Để Quản lý nhạc cụ bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Click vào Cấu hình -> Quản lý nhạc cụ.
Bước 2: Click vào “ Thêm mới” nhập tên các loại hình nhạc cụ  mà trường bạn đào tạo
Bước 3: Chọn “ Lưu” để hoàn tất.

Sau khi lưu để hoàn tất, nếu muốn sửa bạn chỉ cần click vào biểu tượng ,nếu muốn xóa chỉ cần click vào biểu tượng . Sau khi sửa và xóa xong bạn chỉ cần ấn” Lưu” để thay đổi.

Comments

comments

Call Now Button
Share This

Share This

Share this post with your friends!