Để quản lý nhân sự một cách chặt chẽ và hiệu quả, hệ thống  sẽ giúp bạn phân quyền cho từng nhóm đối tượng cụ thể, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Click vào Cấu hình -> Quản lý vai trò
Bước 2: Click vào “ Thêm mới ” để thêm các nhóm nhân sự mà bạn mong muốn
Bước 3: Nhấn “ Lưu ” để hoàn tất. Hệ thống sẽ phân quyền theo từng nhóm mà bạn tạo.

Sau khi lưu để hoàn tất, nếu muốn sửa bạn chỉ cần click vào biểu tượng ,nếu muốn xóa chỉ cần click vào biểu tượng . Sau khi sửa và xóa xong bạn chỉ cần ấn” Lưu” để thay đổi.

Comments

comments

Call Now Button
Share This

Share This

Share this post with your friends!