Tài liệu hướng dẫn & trợ giúp

QUẢN LÝ ĐƠN GIẢN VỚI EASYSCHOOL

Tiền lương

Trang này giúp bạn nhanh chóng tính được lương của giáo viên. Bạn chỉ cần chọn Cơ sở -> Tên giáo viên-> khoảng thời gian bắt đầu, kết thúc -> Nhấn tính tiền lương. Bạn cũng có thể Thưởng ( gõ số % hoặc số tiền thưởng) cũng như Trừ tiền tạm ứng nhanh chóng,...

Quản lý báo phí

Trang này hiển thị các loại hóa đơn, bảng điểm danh, thông báo học phí được tạo tự động ngay khi bạn thêm mới lịch học cho học sinh của bạn tại đường link https://easyschool.vn/lich-hoc/ Bạn nên in "Bảng điểm danh" cho học viên ký xác nhận sau mỗi giờ học, in "Thông...

Quản lý hóa đơn

Trang này giúp bạn quản lý tất cả các hóa đơn thu chi được thiết lập từ các nhân viên ở tất cả các cơ sở của bạn. Bao gồm cả hóa đơn tự động từ học phí và hóa đơn viết tay theo đường link https://easyschool.vn/tao-hoa-don/ Bộ lọc thông minh giúp bạn lọc được hóa đơn...

Quản lý điểm danh

Tại đây bạn có thể nhanh chóng điểm danh 1 hoặc đồng loạt các ca học của học viên trong ngày được lựa chọn, chú ý chọn lựa chính xác các trạng thái điểm danh của từng học viên. Bạn vui lòng làm theo các bước sau: Bước 1: Tại Menu Lịch học click vào Lịch học -> Quản...

Quản lý danh sách lớp học

Giúp bạn dễ dàng quản lý  các lớp nhóm . Để thêm mới lớp học bạn thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Tại Menu lịch học, bạn click vào Danh sách lớp học -> Thêm mới Bước 2: Tại tab này bạn nhập đầy đủ thông tin như: chọn cơ sở, nhập tiêu đề (ví dụ: Lớp cá heo,..)...

Lịch học

Trang này giúp bạn quản lý lịch học, làm việc của từng cá nhân trong trường học của bạn, từ giáo viên đến nhân viên, học sinh. Tại đây bạn cũng có thể thêm sự kiện hoặc lịch học nhanh chóng bằng cách nhấp vào " Khoảng trống" bất kỳ và thực hiện theo như hướng dẫn ở...

Call Now Button