Tài liệu hướng dẫn & trợ giúp

QUẢN LÝ ĐƠN GIẢN VỚI EASYSCHOOL

Thêm lịch học

Sử dụng trang này để nhanh chóng thêm sự kiện, lịch học, làm việc của từng cá nhân trong trường học của bạn, từ giáo viên đến nhân viên, học viên. Để bắt đầu tạo lịch cho trang quản lý này, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Click vào Menu Lịch học...

Thêm thành viên mới

Để thêm thành viên cho trang quản lý của bạn ( Giáo viên, Nhân viên, Học viên,...) vui lòng làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Click vào Quản lý thành viên -> Thêm thành viên Bước 2: Bạn điền đầy đủ các thông tin của học viên mà bạn muốn thêm Bao gồm : Mã số, Họ tên,...

Danh sách thành viên

Quản lý danh sách thành viên giúp bạn có thể tìm được danh sách của bất kỳ ai trong trường học của bạn thông qua Bộ lọc thông minh, tiện lợi. Để tìm bất kỳ thành viên nào bạn muốn, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Trên trang Quản lý, bạn click vào Menu...

Cấu hình quản lý trường

Quản lý trường học là nơi giúp bạn xác định và khoanh vùng được những địa điểm có đông học sinh của bạn, hỗ trợ cho bạn trong việc Sales, Marketing. Để thiết lập quản lý trường học, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Click vào menu Cấu hình -> Quản...

Cấu hình quản lý vai trò

Để quản lý nhân sự một cách chặt chẽ và hiệu quả, hệ thống  sẽ giúp bạn phân quyền cho từng nhóm đối tượng cụ thể, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Click vào Cấu hình -> Quản lý vai trò Bước 2: Click vào “ Thêm mới ” để thêm các nhóm nhân sự mà...

Cấu hình quản lý nhạc cụ

Cấu hình Quản lý nhạc cụ là nơi bạn quản lý tất cả những loại nhạc cụ mà trường bạn đào tạo. Để Quản lý nhạc cụ bạn thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Click vào Cấu hình -> Quản lý nhạc cụ. Bước 2: Click vào “ Thêm mới” nhập tên các loại hình nhạc cụ  mà trường...

Call Now Button