Trang Công việc là trang quản lý tổng quát mọi hoạt động của trường học như:

Panel Lịch học giúp bạn Quản lý lịch học vô cùng tiện lợi.

  • Tab “Sắp đến hạn” giúp bạn theo dõi các lịch học sắp hết hạn, còn dưới 2 buổi. Bạn có thể tạo lịch học mới hoặc Ẩn. Khi click Ẩn lịch học sẽ được chuyển sang chế độ “Bảo Lưu”.
  • Tại Tab “Nghỉ chờ bù” giúp bạn theo dõi các buổi học viên xin nghỉ ở chế độ phải bù lại. Click vào số bạn sẽ được đưa đến lịch của buổi học đó, khi Click Ẩn buổi học chuyển sang “Bảo Lưu”.
  • Tại Tab “Bảo lưu” nếu chọn Ẩn, Trạng thái học viên sẽ được chuyển thành “Bảo lưu”.

 

Panel Thành viên giúp bạn dễ dàng nắm được số liệu về học viên mới trong tháng, Tạm nghỉ, Đang chờ, Có vấn đề và Sinh nhật của các thành viên.

Panel Quản lý phiếu thu giúp bạn nắm bắt mọi hóa đơn thu. Các hóa đơn mới tạo – chưa được thanh toán. Các hóa đơn đã được nhân viên thu và các hóa đơn đã được bạn xác nhận là đã thu. Sau khi bạn chuyển chế độ là “Đã xác nhận”, các số liệu tài chính mới được nhập vào bảng doanh thu, chi phí, biểu đồ. ( Thông thường, bạn nên phân quyền cho nhân viên chỉ nhìn thấy 2 Tab “Chưa thanh toán” và “Đã thanh toán”)

Panel Quản lý phiếu chi giúp bạn nắm bắt mọi hóa đơn chi. Các hóa đơn mới tạo – chưa được thanh toán. Các hóa đơn đã được nhân viên chi và các hóa đơn đã được bạn xác nhận là đã chi. Sau khi bạn chuyển chế độ là “Đã xác nhận”, các số liệu tài chính mới được nhập vào bảng doanh chi, chi phí, biểu đồ. ( Thông thường, bạn nên phân quyền cho nhân viên chỉ nhìn thấy 2 Tab “Chưa thanh toán” và “Đã thanh toán”). . Bạn có thể kiểm soát các hóa đơn thu chi tại link https://easyschool.vn/quan-ly-hoa-don/

Sau khi lưu để hoàn tất, nếu muốn sửa bạn chỉ cần click vào biểu tượng ,nếu muốn xóa chỉ cần click vào biểu tượng . Sau khi sửa và xóa xong bạn chỉ cần ấn” Lưu” để thay đổi. Nếu muốn in hóa đơn bạn chỉ cần click vào biểu tượng .

Comments

comments

Call Now Button
Share This

Share This

Share this post with your friends!