Sử dụng trang này để nhanh chóng thêm sự kiện, lịch học, làm việc của từng cá nhân trong trường học của bạn, từ giáo viên đến nhân viên, học viên. Để bắt đầu tạo lịch cho trang quản lý này, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào Menu Lịch học -> Thêm lịch học

Bạn thêm sự kiện hoặc tiết học,kỳ học trong trường của bạn (chú ý lựa chọn giáo viên, học viên, chọn lớp học cho sự kiện đó. Lựa chọn chính xác số ngày lặp trong tuần, số buổi kết thúc).

Lưu ý: đối với lớp nhóm. Bạn nên chọn mục “Lớp học” trước, hệ thống sẽ tự động update những học viên đó vào mục “Học viên” và “Tiêu đề”

Bước 2: Sau khi đã điền đầy đủ thông tin cho sự kiện, bạn click vào ô ” Thêm lịch học mới” để hoàn tất.

 

 

 

 

 

Comments

comments

Call Now Button
Share This

Share This

Share this post with your friends!