Phiếu nhập kho được lập khi hàng hóa về đến kho để lưu trữ, nhằm ghi nhận số lượng sản phẩm làm căn cứ ghi thẻ kho, thanh toán tiền hàng xác định trách nhiệm với người liên quan và ghi sổ kế toán. Để nhập kho bạn chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1:  Bạn click vào Menu quản lý kho -> Nhập kho

Bước 2: Bạn điền đầy đủ các thông tin về sản phẩm , chọn cơ sở, chọn kho và nhà cung cấp,…

Bước 3: Ấn “ Thêm mới sản phẩm” sau đó click vào ô “Tạo phiếu nhập kho” để hoàn tất.

 

Comments

comments

Call Now Button
Share This

Share This

Share this post with your friends!