quan ly hoc phiBạn nhấp vào Menu Quản lý chung->Quản lý gói dịch vụ

Tạo các gói học phí mà bạn đặt cho trường học của mình.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi tên mức thu chi trong gói học phí của trường học ( Trong trường hợp bạn muốn tăng học phí hoặc tăng giảm lương giáo viên ở Tab danh sách gói dịch vụ bên phải màn hình)

Comments

comments

Call Now Button
Share This

Share This

Share this post with your friends!