Tại đây bạn có thể nhanh chóng điểm danh 1 hoặc đồng loạt các ca học của học viên trong ngày được lựa chọn, chú ý chọn lựa chính xác các trạng thái điểm danh của từng học viên. Bạn vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Tại Menu Lịch học click vào Lịch học -> Quản lý điểm danh

Bước 2: Tại ô Checkbox bạn tích những lịch cá nhân có Status giống nhau và chọn trạng thái cho chúng

  • Chưa điểm danh: Lịch mới tạo, chưa có hoạt động gì.
  • Học viên có học: Cộng tiền lương cho giáo viên, trừ tiền học phí của học sinh, cộng số tiền lợi nhuận vào bảng doanh thu sau lương.
  • Học viên nghỉ chờ bù: Buổi học chưa được tính. sẽ được hiển thị ở  tab Công việc-> Lịch học-> Nghỉ chờ bù.
  • Nghỉ không bù: Cộng tiền lương cho giáo viên, trừ tiền học phí của học sinh, cộng số tiền lợi nhuận vào bảng doanh thu sau lương.
  • Nghỉ có xin phép: Không tính lương giáo viên, cộng toàn bộ học phí tiết học vào lợi nhuận sau lương.
  • Bảo lưu: Áp dụng trong trường hợp học sinh xin nghỉ lâu dài. Buổi học chưa được tính

Bước 3: Click vào ô “ Cập nhật” để hoàn tất.

Comments

comments

Call Now Button
Share This

Share This

Share this post with your friends!