Trang này giúp bạn quản lý tất cả các hóa đơn thu chi được thiết lập từ các nhân viên ở tất cả các cơ sở của bạn. Bao gồm cả hóa đơn tự động từ học phí và hóa đơn viết tay theo đường link https://easyschool.vn/tao-hoa-don/

  • Bộ lọc thông minh giúp bạn lọc được hóa đơn theo từng cơ sở, loại hóa đơn, trạng thái hóa đơn, thời gian thu, chi …
  • Ô tìm kiếm giúp bạn nhanh chóng tìm được các hóa đơn mong muốn.
  • Bạn cũng có thể thêm, bớt sửa xóa hóa đơn mà bạn mong muốn ( Để mặc định quyền riêng của người Quản lý, nhân viên không có quyền này).
  • Bạn cũng có thể thấy rõ thông tin ai là người tạo hóa đơn, cập nhật hóa đơn, thời điểm tạo, thời điểm cập nhật…. Chính xác tuyệt đối.

Sau khi lưu để hoàn tất, nếu muốn sửa bạn chỉ cần click vào biểu tượng ,nếu muốn xóa chỉ cần click vào biểu tượng . Sau khi sửa và xóa xong bạn chỉ cần ấn” Lưu” để thay đổi. Nếu muốn in hóa đơn bạn chỉ cần click vào biểu tượng .

Comments

comments

Call Now Button
Share This

Share This

Share this post with your friends!