Quản lý phiếu nhập kho và xuất kho giúp bạn kiểm soát được số lượng phiếu đã nhập và xuất ra nhằm theo dõi một cách chặt chẽ hơn các sản phẩm của trường học. Bạn chỉ cần click vào Menu quản lý kho ->  Quản lý phiếu nhập xuất, hệ thống sẽ tự update toàn bộ phiếu nhập và xuất

Tại đây bạn cũng có thể tạo phiếu nhập kho và xuất kho theo link hướng dẫn: https://easyschool.vn/nhap-kho/ https://easyschool.vn/xuat-kho/

Tại mục này bạn cũng có thể sửa và xóa phiếu xuất và nhập bằng cách: bạn click vào biểu tượng để sửa và biểu tượng  để xóa. Sau khi sửa và xóa xong bạn chỉ cần ấn” Lưu” để thay đổi.

Module Quản lý phiếu nhập xuất trong Phần mềm Quản lý trung tâm Âm nhạc Easyschool sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm soát các loại phiếu nhập kho, xuất kho một cách đơn giản nhất

Comments

comments

Call Now Button
Share This

Share This

Share this post with your friends!