Trang này giúp bạn thiết lập các hóa đơn phát sinh như tiền thu, chi văn phòng phẩm, điện, nước, tiếp khách…Để tạo hóa đơn, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại Menu Hóa đơn Click vào Tạo hóa đơn

Bước 2: Bạn chọn đầy đủ các thông tin như: Cơ sở, Loại hóa đơn, Danh mục, Cho ai, Tên người, Nhập số tiền và Mô tả mục đích thu, chi.

Bước 3: Nhấn ” Tạo hóa đơn” để hoàn tất.

 

Comments

comments

Call Now Button
Share This

Share This

Share this post with your friends!