Để thêm thành viên cho trang quản lý của bạn ( Giáo viên, Nhân viên, Học viên,…) vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Click vào Quản lý thành viên -> Thêm thành viên
Bước 2: Bạn điền đầy đủ các thông tin của học viên mà bạn muốn thêm
Bao gồm : Mã số, Họ tên, Thư điện tử, Số điện thoại, Trạng thái, Địa chỉ, Vai trò,… ( chú ý lựa chọn chính xác vai trò của thành viên mà bạn muốn thêm mới. Hệ thống sẽ phân quyền căn cứ theo vai trò của từng thành viên mà bạn tạo). Chọn lớp học tương ứng với yêu cầu của thành viên, các thông tin cá nhân cần thiết và tạo mật khẩu cho thành viên.
Bước 3: Click “ Thêm thành viên mới” để hoàn tất.

Sau khi thêm thành viên mới, hệ thống sẽ tự update danh sách sang tab …

Comments

comments

Call Now Button
Share This

Share This

Share this post with your friends!