Bạn cần nhấp vào Menu Cấu hình.

Ở Tab Thông tin trường học: Bạn nhập những thông tin cần thiết cho trường học của bạn như Tên trang,Tên công ty, tên chủ nhiệm ( Giám đốc) Địa chỉ, Ngân hàng…. Chú ý nhập đầy đủ chính xác, Tất cả những thông tin cần thiết sau này sẽ thể hiện lên hóa đơn, Thông báo học phí…. Sau đó ấn Lưu cấu hình.

Ở Tab Thư điện tử: Bạn nhập Brandname cho Tên thư điện tử, Mật khẩu. Chú ý nhập chính xác vì email Brandname này sẽ được đồng bộ với Gmail, yahoo mail của bạn. Bạn có ngay 500 Email Brandname miễn phí cho trường học của bạn rồi đấy.

Ở Tab Ảnh đại diện bạn  chọn ảnh Logo của bạn. Lưu ý, Logo cũng sẽ hiển thị lên hóa đơn, báo phí, Bảng điểm danh. Sau đó ấn lưu ảnh đại diện.

Ở Tab Backup: Nếu muốn bạn có thể vào Backup dữ liệu hàng ngày

 
Share This