Trang này giúp bạn nhanh chóng tính được lương của giáo viên.

  • Bạn chỉ cần chọn Cơ sở -> Tên giáo viên-> khoảng thời gian bắt đầu, kết thúc -> Nhấn tính tiền lương.
  • Bạn cũng có thể Thưởng ( gõ số % hoặc số tiền thưởng) cũng như Trừ tiền tạm ứng nhanh chóng, tất cả sẽ được tính toán tự động trong vài giây.
  • “Lưu phiếu” sẽ giúp bạn lưu thông tin tiền lương vào hệ thống và tự sinh hóa đơn chi lương cho giáo viên mà bạn chọn.

Comments

comments

Call Now Button
Share This

Share This

Share this post with your friends!